KALİTE POLİTİKASI

Şirketimizin Kalite Yönetim Sistem Politikası, Yurt içi ve yurt dışı tüm projelerimizde hedefimiz; müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına en iyi hizmeti ve faydayı sunmak, geçerli yasal düzenlemelere ve şartnamelere uymak, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak ve uluslar arası düzeyde kaliteli hizmet vermektir. ACT Yapı ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini, mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini karşılamak için sürekli geliştirir. Üst Yönetim olarak taahhüt ettiğimiz bu hedeflere ulaşabilmek için;

Müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet sunmak,
Müşterilerimize ve tedarikçilerimize karşı, yalnızca sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmenin ötesinde, her zaman yapıcı bir tutum sergilemek,
Hedeflenen sonuçlara daha verimli şekilde ulaşmak için faaliyetleri ve ilgili kaynakları, kalite hedeflerini başarmada etkinliğine ve verimliliğine katkıda bulunan bir sistem olarak tanımlamak, anlamak ve yönetmek,
Kaliteli hizmet sunmak amacıyla tedarikçi ve taşeronlarımızı da kalite sistemimizin bir parçası olarak değerlendirmek ve kalitelerini yükseltmeleri konusunda teşvik etmek;

İnsan odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda, çalışanımızın motivasyonunu arttıracak gerekli eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak; ACT Yapı'nın genel performansının, organizasyonumuzun daimi bir hedefi olarak sürekli iyileştirilmesinin sağlamak, şirket çalışanları olarak hepimizin görevidir.
Copyright © ACT YAPI - 2018